Uniwersytet Szczeciński
Biblioteka Główna
Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Materiały gromadzone w CIDE

WAŻNIEJSZE DOKUMENTY CIDE
CZASOPISMA POLSKIE I ZAGRANICZNE
POLSKIE SERIE WYDAWNICZE
PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

WAŻNIEJSZE

WAŻNIEJSZE DOKUMENTY WSPÓLNOTOWE DOSTĘPNE W CIDE

 

1.

Official Journal of the European Communities. Series L – Legislation [Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. Seria L – Prawodawstwo]

Official Journal of the European Communities. Series C – Information and Notices [Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. Seria C – Informacje i ogłoszenia]

Official Journal of the European Communities. Series S – Supplement (tylko na CD) zawiera oferty dot. tzw. zamówień publicznych

2.

COM Documents [Dokumenty Komisji Europejskiej zawierające m.in. propozycje nowych aktów normatywnych]

3.

Directory of Community Legislation in force and other acts of the Community institutions [Wykaz wspólnotowych aktów prawnych aktualnie obowiązujących w Unii]

4.

Compilation of Texts [Układy stowarzyszeniowe lub porozumienia o współpracy zawarte między Unią a państwami nieczłonkowskimi]

5.

CES Opinions and Reports [Opinie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE]

6.

COR Opinions and Reports [Opinie Komitetu Regionów]

7.

European Court Reports [Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości]

8.

Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance [jw.]

9.

Proceedings of the Court of Justice of the European Communities [nie autoryzowane orzeczenia w sprawach rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości]

10.

Case-law of the Court of Justice and of courts of Member States relating to the EEC Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and enforcement of judgements in civil and commercial matters [Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sądów Państw Członkowskich w odniesieniu do Konwencji EWG z 27.09.1968 r. dot. jurysdykcji i wykonalności orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych].

WYKAZ

WYKAZ CZASOPISM GROMADZONYCH W CIDE

Uwaga! W bazie UNION rejestrowane są artykuly z czasopism, których tytuły są opatrzone gwiazdką (*)

Polskie

 

Tytuł czasopisma

Wydawca

1.

*Biuletyn Analiz UKIE Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

2.

*Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej (nie ukazuje się od marca 2000 r.) Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych)

3.

*EUROInfo dla małych i średnich firm Euro Info Centre

4.

*Eurointegracja (zob. Integracja) Centrum Informacji Europejskiej UKIE

5.

Eurokurier Zachodniopomorski Zachodniopomorskie Centrum Informacji Europejskiej

6.

*Integracja (od 2000 r. zmiana tytułu na Eurointegracja) Centrum Informacji Europejskiej UKIE

7.

Monitor Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

8.

*Prawo Unii Europejskiej Grupa Wydawnicza INFOR

9.

*Przegląd Europejski Pracownia Instytucji Europejskich, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

10.

*Przegląd Prawa Europejskiego Fundacja Promocji Prawa Europejskiego

11.

*Studia Europejskie Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

12.

*Wspólnoty Europejskie : Biuletyn informacyjny Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
     

Zagraniczne

 

Tytuł czasopisma

1.

Agricultural Markets : prices

2.

BIBLIO Country Reports : information relating to EC Member States and third countries: extracts from periodical articles

3.

BIBLIO Est-East : information on Eastern Europe: extracts from periodical articles

4.

BIBLIO Europe : information on the EU and its policy areas: extracts from periodical

5.

Bulletin of the European Union

6.

Bulletin on Constitutional Case-Law

7.

Cedefop Info

8.

COM Documents

9.

Communique

10.

Competition Policy Newsletter

11.

Consolidated Texts of Community Legislation

12.

Consumer Voice

13.

The Courier : Africa-Caribbean-Pacific-European Union

14.

Development

15.

Documents

16.

EIB Information

17.

EIB Papers

18.

EIRObserver : European Industrial Relations Observatory

19.

Enterprise Europe : enterprise policy news and reviews

20.

Environment for Europeans : magazine of the Directorate-General for the Environment

21.

ESF Info Review : newsletter of the European Social Fund

22.

Euroabstracts : scientific and technical information from European research and development

23.

Eurobarometer : public opinion in the European Union

24.

EURO-info : the bulletin of enterprise policy

25.

EU-ROP NEWS : information from the European Communities' Publications Office

26.

European Economy : Supplement A - Economic trends

27.

European Economy : Supplement B - Business and consumer survey results

28.

European Economy : Supplement C - Economic Reform Monitor

29.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions : bulletin from the Foundation

30.

European Parliament : EP News

31.

European Union Publishers' Forum : collaborating, exchanging and improving access to EU information

32.

Euroscienta Forum : European Science and Technology Forum

33.

Eurostatistics : data for short-term economic analysis

34.

Fact-sheet of the Directorate-General of Agriculture

35.

Fishing in Europe

36.

Forum

37.

Free Movement and Social Security : citizens'rights when moving within the European Union

38.

Frontier-free Europe

39.

Index to the Official Journal of the European Communities - Annual Index : Vol.1: Alphabetical index

40.

Index to the Official Journal of the European Communities - Annual Index : Vol.2: Methodological table

41.

Index to the Official Journal of the European Communities - Monthly Index : Vol.1: Alphabetical index

42.

Index to the Official Journal of the European Communities - Monthly Index : Vol.2: Methodological table

43.

InfEuro : newsletter from the European Commission

44.

INFO-C

45.

Info-Network : magazine of the information relays of the European Commission

46.

Inforegio News

47.

Information Society News : news roundup from the European Commission's Information Society Office

48.

Innovation and Technology Transfer

49.

INSAR [INformation Summary on ARchives] : European Archives News

50.

Key figures : bulletin of economic trends in Europe and summaries

51.

The Key : taxation - the customs union

52.

Le Magazine for education, training and youth in Europe

53.

List of Members of the Bureau, Parliament, political groups, Committees and interparliamentary delegations

54.

Media : media programme newsletter

55.

Monthly panorama of European industry

56.

Natura 2000

57.

Newsletter of the Directorate-General of Agriculture

58.

Newsletter of the European Agency for Safety and Health at Work : News

59.

Newsletter: Women of Europe

60.

Official Journal of the European Communities : Series C: information and notices

61.

Official Journal of the European Communities : Series L: legislation

62.

Publications

63.

Regions and Cities of Europe : newsletter of the Committee of the Regions

64.

Reports of Cases before the Courts of Justice and Court of First Instance : Section I : Court of Justice

65.

Reports of Cases before the Courts of Justice and Court of First Instance : Section II : Court of First Instance

66.

Results of the business survey carried out among management in the Community

67.

RTD Info : magazine for European research

68.

SCAD Bulletin

69.

Sigma : the Bulletin of European statistics

70.

Statistical References : brief information on Eurostat products and services

71.

Statistics in Focus : Agriculture and fisheries

72.

Statistics in Focus : Agriculture, forestry and fisheries

73,

Statistics in Focus : Distributive trades, services and transport

74.

Statistics in Focus : Economy and finance

75.

Statistics in Focus : Energy and industry

76.

Statistics in Focus : Environment

77.

Statistics in Focus : Environment and energy

78.

Statistics in Focus : External trade

79.

Statistics in Focus : General statistics

80.

Statistics in Focus : Industry, trade and services

81.

Statistics in Focus : Population and social conditions

82.

Statistics in Focus : Regions

83.

Statistics in Focus : Research and development

84.

Statistics in Focus : Transport

85.

Statistics, telematic, networks and EDI bulletin : Theme 9 - Research and development

86.

Terminology and Translation : a journal of the language services of the European institutions

87.

Together in Europe : European Union newsletter for Central Europe

88.

Vocational Training - Information Bulletin

 

WYKAZ POLSKICH SERII WYDAWNICZYCH GROMADZONYCH W CIDE

   

1.

Biała Księga Polska – Unia Europejska : Opracowania i Analizy. Wyd. Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej

2.

Biblioteka Europejska. Wyd. Komitet Integracji Europejskiej

3.

Dokumentacja Akcesyjna. Wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

4.

Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich. Wyd. Komitet Integracji Europejskiej

5.

Integracja Europejska. Curricula. Wyd. Instytut Europejski w Łodzi

6.

Integracja Europejska. Lektury. Wyd. Instytut Europejski w Łodzi

7.

Integracja Europejska. Monografie. Wyd. Instytut Europejski w Łodzi

8.

Monografie i Studia. Wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

9.

Podręczniki i Skrypty. Wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

 

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 
 

Tytuł publikacji

1.

EURO-MEDITERRANEAN INTEGRATION - The Mediterranean's European Challenge (vol. III)

2.

EURO-MED INTEGRATION AND THE 'RING OF FRIENDS'- The Mediterranean's European Challenge (vol. IV)

 Powrót